De NLP opleiding bij Tessa Trainingen bestaat uit 18 dagen. Tijdens deze dagen leer je alle basisvaardigheden van NLP, oefeningen en NLP interventies die je kunt inzetten voor jezelf en bij anderen.

Wat leer je allemaal in die 18 dagen?

 • Rapport: maken en behouden van snel en diep contact en betrokkenheid
 • Inzicht in verbale en non-verbale communicatie: match, mismatch, backtrack
 • Representatiesystemen herkennen bij anderen en bewust inzetten: visueel, auditief, kinesthetisch, olfactorisch, gustatief
 • Oogbewegingen: herken interne processen bij anderen d.m.v. oogbewegingen
 • Predikaten: ontdekken en herkennen van taalpatronen bij jezelf en anderen
 • Observeren en kalibreren: ontwikkelen van een zeer scherp observatievermogen
 • Gedachten en emoties: herken en speel in op gedachten en emoties bij anderen
 • Neutraliseren van ongewenste emoties zoals woede, angst, verdriet, onrust.
 • Metamodel: het zuiveren, preciseren van je taalgebruik zoals: generalisaties, weglatingen en vervormingen, etc. Het stellen van de juiste vragen op de juiste momenten.
 • Milton model: hypnotisch taalgebruik. Gebruik taal om anderen (positief) te beïnvloeden
 • Interne communicatie: ontdekken en veranderen van je interne communicatie
 • Submodaliteiten: jouw interne werkelijkheid bepaalt in grote mate je gedrag, gedachten en gevoelens
 • Fysiologie van de vermogende staat
 • Associatie-dissociatie
 • NLP Vooronderstellingen
 • Ankeren
 • Herkaderen: veranderen van de betekenis van een ervaring
 • Hulpbronnen: een gewenste emotie zoals zelfvertrouwen, zelfrespect of kracht leren oproepen op elk moment wanneer jij wilt.
 • Automatische ongewenste emoties neutraliseren, oude ankers neutraliseren .
 • Chaining: een nieuwe automatische ketting van nuttige emoties opbouwen.
 • Change personal history: je persoonlijke geschiedenis veranderen.
 • Een hulpbron, vermogende stemming van één context overbrengen naar een andere context.
 • Werken met deelpersoonlijkheden: tegenstrijdigheden opsporen in jezelf en in harmonie brengen.
 • Diverse strategieën
 • Oplossen van interne conflicten: oproepen van tegenstrijdige delen of polariteiten van één deel, onderhandelen in een ruimtelijke herkadering.
 • Integreren van de delen.