NLP practitioner programma

De dagen starten om 9.30 en duren tot +/- 17.00 in 9 blokken van 2 dagen.

Het bestaat elke keer uit een blok van 1,5 uur waarbij de theorie uitgelegd wordt, waarna het in praktijk wordt gebracht. Het kan een enkel blok of een dubbel blok betreffen, afhankelijk van de grootte en belang van het onderwerp. Na elke 2 dagen krijgt de cursist een aantal praktijk opdrachten en voor het starten van de volgende dag wordt de cursist geacht een reflectieverslag in te leveren over het toepassen van NLP tijdens de weken daarvoor.  Vanaf dag 3 wordt er elke cursusdag gestart met een open frame waar de cursisten vragen kunnen stellen en ervaringen kunnen delen. Tijdens diverse dagen vinden individuele gesprekken plaats om de voortgang te monitoren. Ook werken de cursisten tijdens de opleiding met wisselende intervisiegroepjes. Het reflectieverslag wordt gebruikt om de cursist bij te sturen indien nodig en te monitoren hoe de voortgang is op persoonlijk vlak.

Dag 1: basiskennis NLP

Ochtend deel 1: 9.30 – 11:00

 • Kennismaking: elkaar en de trainer leren kennen. Ook aangeven wat je persoonlijke doel en je professionele doel is om te starten met deze opleiding.
 • Wat is NLP. Wat houdt Neuro Linguïstisch Programmeren in en wat kun je ermee.
 • Kaders van NLP: Hoe zet je de kaders in, in je eigen leven en dat van de jeugdige.
 • De kaders zijn:
 •         1.  Oorzaak – gevolg. Hoe neem je verantwoordelijkheid voor je eigen handelen.
 •         2. Perceptie is projectie. Dat wat je bij de ander waarneemt zegt iets over jezelf. Wat betekent dit voor je                       eigen waarneming en handelen?
 •         3. mind-body: dat wat je denkt voel je in je lijf en andersom. Positief denken zorgt voor doelen halen.                             Negatief denken zorgt voor stress en spanning in je lijf. Je kunt dat zelf sturen.

Koffiepauze

Ochtend deel 2: 11:15-12.45

 • Communicatiemodel: In dit blok wordt uitgelegd hoe communicatie werkt op onbewust en bewust niveau en hoe we dagelijks informatie weglaten, vervormen en generaliseren. Het ontdekken van je eigen onbewuste processen en dat van anderen om beter en effectiever te kunnen communiceren. De theorie wordt weer gekoppeld aan een oefening om te ontdekken wat je zelf doet aan weglaten, vervormen en generaliseren. Later in de training wordt hier dieper op ingegaan bij het onderwerp metamodel.

Middag deel 1: 13.45 -14:45

 • NLP vooronderstellingen: de cursist leert de 10 krachtige overtuigingen en gaat hier met een oefening aan de slag om een vervelende, niet uitgesproken situatie onder de loep te nemen. Om een ander wereldbeeld te creëren en verantwoordelijkheid te nemen voor de acties die genomen zijn. Er van te leren en te kijken hoe het een volgende keer anders te doen. Hierbij wordt duidelijk gereflecteerd naar eigen handelen. Maar ook wordt de link gelegd naar hoe dit te gebruiken in relatie tot het werk en bepaalde situaties.
 • Theepauze

Middag deel 2: 15:00 – 16:30

 • Kalibreren: hier leert de cursist de techniek van observeren zonder aannames te maken. Zonder in te vullen, maar puur zintuigelijk waarnemen. Eerst een stuk theorie gevolgd door meerdere oefeningen.
 • Feedback. Wat is feedback, wat is sandwich feedback. Hoe geef je feedback en hoe ontvang je feedback.

Afronding 16:30-16.45

Dag 2: Basisvaardigheden NLP

Elke ochtend starten we met een open frame. Hier kunnen cursisten ervaringen delen, vragen stellen, issues inbrengen. Wat maar ter sprake komt. Dit duurt een half uur.

Ochtend deel 1: 9.30 -11.00

 • Rapport maken: in dit blok leert men de ins en outs van het rapport maken. Het op onbewust niveau contact maken met de ander. Dit doe je door matching, mirroring, cross over mirroring, micro muscle movement en mismatchen. Dit kun je inzetten tijdens gesprekken, vergaderingen, overleg, therapie, coaching of presentaties. Een stuk theorie met vele praktijk oefeningen.

Koffiepauze

Ochtend deel 2: 11:15-12.45

 • Pacing and leading. Wanneer je rapport goed beheerst kun je over naar pacing and leading. Hoe je een gesprek kunt sturen vanuit deze vaardigheid. Hoe je een cliënt mee kunt krijgen in jouw gewenste richting om doelen te halen, andere positief te overtuigen en te motiveren. Ook hier weer theorie en oefeningen afgewisseld.

Middag deel 1: 13.45 -14:45

 • Representatiesystemen: tijdens dit blok leren de cursisten welke voorkeurssystemen er zijn. Visueel, auditief, kinesthetisch of auditief digitaal. Ze ontdekken wat hun eigen voorkeur is en dat van anderen en leren in de praktijk oefeningen dit bij de ander ontdekken en daar op af te stemmen. En zelf de diverse voorkeuren in hun eigen manier van communiceren te verwerken. Zo sluit je meer aan bij de ander en maak je beter contact en verbinding en krijgt de ander het gevoel begrepen te worden door de ander. Je leert de predicaten te herkennen en de nonverbale signalen die bij de voorkeurssystemen passen.
 • Theepauze

Middag deel 2: 15:00 – 16:30

 • Oogpatronen: de oogpatronen laten op meer onbewust niveau zien in welk representatiesyteem iemand een voorkeur heeft. Roept iemand een beeld op, hoort de persoon iets of is er een gevoel of gaat de persoon analyseren. Een verdieping op middag deel 1. Nog meer kijken naar de onbewuste patronen van de ander om een dieper contact te krijgen met de ander en aan te sluiten bij de communicatie van degene waar je mee communiceert.

Afronding 16:30-16.45

Dag 3: Doelen stellen

Ochtend deel 1: 9.30 -11.00

 • Werken aan je persoonlijke doel: wat is datgene wat je wilt bereiken. De cursisten gaan fine tunen op hun eigen doel. Leren het specifieker te maken met SMART. Het leren doorvragen bij een probleem en er een doel van te maken. Meer oplossingsgericht gaan werken.

Koffiepauze

Ochtend deel 2: 11:15-12.45

 • Aanscherpen van je doel, zodat je je doel gaat halen met een eerste stap binnen 24 uur. Commitment creëren van elke cursist om zijn eigen doel te behalen. Dit aan de hand van een werkblad doelen stellen volgens de NLP manier. Het leren uitvragen en visualiseren van het doel. Hij bijschaven en leren doorvragen.

Middag deel 1: 13.45 -14:45

 • Logische niveaus van Bateson met een probleem: je ontdekt waar de knelpunten zitten bij het behalen van je doel. Zit dit op gebied van omgeving, gedrag, vaardigheden, overtuigingen, identiteit of missie. Aan de hand daar van ontwikkel je een werkplan. Welke overtuigingen moet je aanpakken, wat moet er gebeuren om te werken aan een positief zelfbeeld. Uiteraard eerst weer een theoretisch kader met uitleg van het model en de niveaus waarna het  model praktisch uitgevoerd wordt.
 • Theepauze

Middag deel 2: 15:00 – 16:30

 • Ditzelfde model maar dan met een doel. Het doel waar je de ochtend mee gewerkt hebt. Het doel alsof je het gaat behalen en de weg die je gaat bewandelen om het te behalen en de weg terug wanneer je merkt dat je het doel behaald hebt. Het verbinden en visualiseren van het doel zorgt voor meer daadkracht om je doel daadwerkelijk te gaan behalen. Omdat men elke keer in twee of drietallen werkt, leert men de rol als coach inzetten, als coachee en als observator en het geven van feedback.

Afronding 16:30-16.45

Dag 4: Taal

Ochtend deel 1: 9.30 -11.00

 • Het ochtend deel staat in teken van het belang van taal. Wat is de functie van taal. Wat is oppervlakte van communicatie en wat is de dieptestructuur. Dat wat je zegt is niet altijd wat je bedoelt.
 • Ook wordt er gewerkt met chunken. Een techniek om tijdens een gesprek subtiel van onderwerp te veranderen. Een manier om pacing and leading te versterken, zodat jij leiding kunt geven tijdens het houden van een conversatie, overleg of vergadering. Het betreft upchunken, downchuncken en lateraal chunken. Dit wordt uiteraard weer geoefend. Eerst een puur technische oefening om te leren chunken, waarna het in een gesprek toegepast wordt.

Koffiepauze

Ochtend deel 2: 11:15-12.45

 • Een belangrijk onderdeel van NLP is het metamodel. Je leert bij jezelf ontdekken wat je weglaat, vervormt en generaliseert. Je ontdekt dit in een eigen verhaal en leert de metamodel overtredingen herkennen en vragen te stellen die onderliggende informatie naar boven kan halen. Dit zet je uiteindelijk in bij bijvoorbeeld een intake om het dieperliggende probleem naar boven te halen en mindset aan te pakken. Door het stellen van de juiste vragen uit het metamodel rommel je met een positieve intentie aan het wereldmodel van de ander.

Middag deel 1: 13.45 -14:45

 • Om het metamodel goed in de vingers te krijgen gaan de cursisten aan de slag met kranten. Praktisch op zoek naar de meta overtredingen die er gemaakt worden en de juiste vraag er bij bedenken. Het metamodel is namelijk een pittig model, maar zeker de moeite waard om dit te leren. Je kunt hiermee nare gedachten omzetten, mensen leren verantwoordelijkheid te nemen voor de conclusies die ze trekken. Vervelende generalisaties die behoorlijk negatief kunnen zijn en van invloed op nieuwe situaties ga je ontdekken en onder de loep nemen.
 • Theepauze

Middag deel 2: 15:00 – 16:30

 • In het laatste gedeelte van deze dag gaat men in groepen een presentatie geven over de krantenkoppen die ze hebben gevonden en de vragen die ze daarbij bedacht hebben vanuit het metamodel. Voor velen een opdracht die buiten de comfortzone gaat, maar juist tot leren en presteren brengt. Mogelijk komt de groep hiermee ook in de storming fase.

Afronding 16:30-16.45

Dag 5: vervolg taal

Ochtend deel 1: 9.30 -11.00

 • In het ochtend gedeelte maken ze kennis met het miltonmodel. De tegenhanger van het metamodel. Miltontaal komt van Milton Erickson, een hypnotherapeut, de grondlegger van hypnotherapie, die veel bereikte met zijn manier van taalgebruik. Je leert dit te ontdekken en in te zetten bij de ander om positieve suggesties door te geven aan het onbewuste, te werken met het onbewuste.

Koffiepauze

Ochtend deel 2: 11:15-12.45

 • In dit deel leren de cursisten Miltontaal daadwerkelijk in te zetten tijdens een presentatie. Met maar een kleine voorbereidingstijd gaan ze een presentatie geven om te communiceren vanuit je onbewuste.

Middag deel 1: 13.45 -14:45

 • Nu maken de cursisten kennis met het fenomeen metaforen. Niet zo maar een verhaaltje maken, maar opbouwen zoals een metafoor hoort te zijn en wat de functie is van metaforen. Met metaforen kun je namelijk een  boodschap verpakt brengen, zonder dat de ander in de weerstand schiet. Geschikt voor diverse doeleinden zoals ook voor de begeleiding, coaching of therapie van kinderen, jongeren en volwassenen. Ze maken een algemene metafoor als oefening.
 • Theepauze

Middag deel 2: 15:00 – 16:30

 • Hier wordt een specifieke metafoor voor elkaar gemaakt door een probleem uit te vragen met gebruik van het metamodel en in kaart te brengen wat het gewenste resultaat moet zijn. Men gaat ontdekken wanneer een metafoor aanslaat of niet en wanneer het een veranderingsproces in gang zet bij de ander of zichzelf. Dit wordt plenair teruggekoppeld met tips en adviezen.

Afronding 16:30-16.45

Dag 6: submodaliteiten

Ochtend deel 1: 9.30 -11.00

 • Deze dag gaan we submodaliteiten introduceren. Dat zijn kleine eenheden van de representatiesystemen van dag 2. De submodaliteiten bepalen de betekenis van datgene wat gebeurt is. Kun je daar elementen van veranderen, dan verandert de betekenis en daarmee het gedrag. Eerst ontdekken wat submodaliteiten zijn, hoe je ze ontdekt, hoe je ze uitvraagt bij de ander vanuit het onbewuste en hoe je ze kunt omzetten bij een nare gebeurtenis d.m.v. een contrast analyse.

Koffiepauze

Ochtend deel 2: 11:15-12.45

 • Hier leren ze de contrast analyse  uit te voeren bij een minder leuke gebeurtenis, zodat die gebeurtenis in het brein verandert en er minder negatief op gereageerd wordt.

Middag deel 1: 13.45 -14:45

 • Hier leren ze verder omgaan met de submodaliteiten, de kracht hiervan bij bijvoorbeeld de interventie to like to dislike. Iets wat je te lekker vindt, ga je veranderen in het onbewuste stuk van het brein, zodat je er vanaf blijft. In te zetten bij mensen die eetproblemen hebben en overgewicht. Doordat ze elke keer een demonstratie van de techniek krijgen, kunnen ze het zelf in groepjes ondergaan en inzetten bij elkaar.
 • Theepauze

Middag deel 2: 15:00 – 16:30

 • Hier gaat men verder met to like to dislike en gaan we uitgebreid in op de terugkoppeling. Wat ging goed, wat kon beter.

Afronding 16:30-16.45

Dag 7: vervolg submodaliteiten

Ochtend deel 1: 9.30 -11.00

 • Vandaag staat in teken van het veranderen van overtuigingen. Welke overtuigingen helpen je verder en welke niet. Dit wordt weer uitgevraagd bij elkaar om steeds beter te leren vragen stellen en rapport maken en tevens de andere technieken van dag 1 en 2 te verfijnen. Hier wordt constant beroep op gedaan. De beperkende overtuigingen worden uitgevraagd middels een contrast analyse. Daar tegenover komt een overtuiging die men had en niet meer waar is. Dat is deel 1 van de interventie. Vervolgens komt deel 2 van de interventie, waarbij een overtuiging gezocht wordt die 100% waar is en een overtuiging die men graag wil hebben. Een zeer uitgebreide interventie die lang duurt en de nodige tijd kost om dit tot een goed resultaat te brengen. Mensen voelen zich na deze interventie anders, er verandert iets en men is goed moe.

Koffiepauze

Ochtend deel 2: 11:15-12.45

 • Vervolg overtuigingen

Middag deel 1: 13.45 -14:45

 • Als laatste van de submodaliteiten pakken we de interventie: de swish. Hiermee kan een bepaald gedrag dat niet wenselijk is veranderd worden in het brein met een andere uitkomst. Bijvoorbeeld peuteren, nagelbijten, roken, snaaien, etc. In te zetten bij mensen die bijvoorbeeld dwanggedragingen hebben.
 • Theepauze

Middag deel 2: 15:00 – 16:30

 • Hier gaan we stof herhalen. Ontdekken wat de cursisten allemaal al weten en linkjes leggen tussen datgene wat allemaal geleerd is. Alles wordt gekoppeld aan het communicatiemodel wat op dag 1 uitgelegd is. Puzzelstukjes gaan in elkaar vallen en men krijgt grip op alle NLP technieken die tot dusverre behandeld zijn.

Afronding 16:30-16.45

Dag 8: emoties

Ochtend deel 1: 9.30 -11.00

 • Wat zijn emoties, wat is een staat, hoe krijg je emoties onder controle en hoe kun je negatieve emoties aanpakken en veranderen. Een eerste introductie met betrekking tot emotieregulatie.

Koffiepauze

Ochtend deel 2: 11:15-12.45

 • Hier leren de cursisten de techniek ankeren. Ankeren is een belangrijke NLP techniek, die gebaseerd is op klassieke conditionering zoals bij Pavlov gebeurde bij het onderzoek van stimulus respons reactie bij honden. Een techniek die overal ter wereld gebruikt wordt o.a. in de reclamewereld maar nu leren we dit inzetten voor jezelf om je staat van zijn te veranderen in situaties waar het nodig is. Wat is ankeren, wat zijn de stappen van een basisanker, hoe plaats ik een anker bij een ander of bij mijzelf.

Middag deel 1: 13.45 -14:45

 • Vanuit een  basisanker leren de cursisten verschillende ankertechnieken waaronder een gestapeld anker. Meerdere staten worden op elkaar gestapeld om een sterkere staat te creëren op momenten dat het  nodig is en wanneer een basis anker niet voldoende is. Ook bij ankeren krijgt men steeds een demonstratie en gaat vervolgens zelf actief aan de slag met de techniek om het geleerde goed in de vingers te krijgen en buiten de trainingsdagen in te zetten bij zichzelf of anderen.
 • Theepauze

Middag deel 2: 15:00 – 16:30

 • Hier leert de cursist een collapsed anker. Een negatieve emotie/staat wordt geneutraliseerd. Dit kun je inzetten bij traumatische ervaringen. Ervaringen waarbij er een sterke negatieve trigger is, waar heel sterk en heftig op gereageerd wordt. Zodra dit is toegepast, wordt de trigger geneutraliseerd en reageert de persoon niet meer heftig wanneer de trigger tot stand wordt gebracht. Dit zorgt voor rust in het brein, rust in het lichaam en meer controle over uiteindelijk gedrag.

Afronding 16:30-16.45

Dag 9: vervolg emoties

Ochtend deel 1: 9.30 -11.00

 • Nu leren de cursisten een ketting van ankers toepassen. Wanneer het overstappen van de ongewenste staat naar de gewenste staat te groot is, moeten er tussenstaten bedacht en geankerd worden. Van bijvoorbeeld een zeer ontevreden gevoel naar een super blij gevoel is een te grote stap. Daartussen kun je onverschillig, neutraal en blij ankeren en vervolgens aan elkaar koppelen. Een uitgebreide en ingewikkelde interventie die de nodige tijd vraagt en daarvoor gebruiken we deel 2 van de ochtend ook.

Koffiepauze

Ochtend deel 2: 11:15-12.45

 • Vervolg ketting van ankers.

Middag deel 1: 13.45 -14:45

 • Hier sluiten we het ankeren af met de circle of excellence. Heb je een spannende situatie die er aan komt, een examen, pittig gesprek of id. dan kun je een circle of excellence gaan inzetten. Diverse soorten ankers in 1 techniek: gestapeld anker, een woordanker en een gebaar anker. Je staat verandert direct wanneer je dit inzet.
 • Theepauze

Middag deel 2: 15:00 – 16:30

 • We blikken terug op al het geleerde en met name het persoonlijke doel. Waar sta je, welke overtuigingen belemmeren nog en ga je nog aanpakken, welke stappen heb je nog te zetten. Hoe ga je verder, welke hulpbronnen zet je in of heb je nodig. Bij elkaar interventies inzetten die nog nodig zijn om het doel te gaan behalen.

Afronding 16:30-16.45

Dag 10: omdenken/herkaderen

Ochtend deel 1: 9.30 -11.00

 • De cursisten leren hier wat verschillende kaders zijn waarbinnen je kunt handelen en wat een betekenis herkadering is en een context herkadering. Dit doe je om de mindset van iemand anders te veranderen en milder naar jezelf te zijn.

Koffiepauze

Ochtend deel 2: 11:15-12.45

 • Hier gaan cursisten zelf herkaderingen maken voor elkaar. Een vervelende eigenschap van iemand een betekenisherkadering voor maken. Herkaderen wil zeggen dat je als begeleider een zodanige vraag stelt aan de coachee dat hij 'op een ander been' komt te staan.
 • Ook gaan de cursisten een contextherkadering voor elkaar maken, ontdekken wat het effect is en elkaar uiteraard weer feedback geven. Bij context herkadering veranderen we niets aan de inhoud, maar wordt de context gewijzigd. Contextwijzigingen kunnen bestaan uit het veranderen van bijvoorbeeld tijd of plaats. Context-herkadering betekent dat je een ervaring of gedrag neemt die in eerste instantie vervelend, pijnlijk of ongewenst is. Dan laat je zien hoe dezelfde ervaring of gedrag positief is in een andere context.

Middag deel 1: 13.45 -14:45

 • Leren vanuit een andere hoek te kijken of een situatie te benaderen doe je door middel van de perceptuele posities. om de wereld vanuit diverse invalshoeken (percepties) te kunnen bekijken en nieuwe keuzes te creëren waar je misschien in eerste instantie niet aan hebt gedacht. Je leert om de wereld vanuit diverse invalshoeken (percepties) te kunnen bekijken en nieuwe keuzes te creëren waar je misschien in eerste instantie niet aan hebt gedacht. Het is een interventie wat betreft herkaderen. In het eerste middagdeel ontvangen ze de theorie en een demonstratie.
 • Theepauze

Middag deel 2: 15:00 – 16:30

 • De cursisten gaan in drietallen uiteen om de interventie toe te passen bij elkaar en te reflecteren op situaties die geweest zijn en een ander perspectief behoeven.

Afronding 16:30-16.45

Dag 11: patronen

Ochtend deel 1: 9.30 -11.00

 • In het ochtenddeel leren de cursisten van alles over patronen, gedragspatronen oftewel strategieën. Hoe doe je wat je doet. En als je daar niet tevreden mee bent ontdek dan je strategie en ga een stap veranderen, waardoor de uitkomst, het resultaat ook verandert. Een pittig onderwerp waarbij ook weer eerst de theorie aan bod komt en daarna een demonstratie van het uitvragen van een strategie.

Koffiepauze

Ochtend deel 2: 11:15-12.45

 • Hier gaan de cursisten actief aan de slag met het uitvragen van een ontspanningsstrategie. Hoe ontspant de ander. Wat zijn de stapjes die hij of zij doet om te ontspannen. Een vrij eenvoudige strategie om te ontdekken als eerste kennismaking met uit ontdekken en uitvragen van strategieen waarbij je onderzoekt wat de stappen zijn, welke representatiesystemen er gebruikt worden en wat de oogpatronen over de onbewuste strategie vertellen.

Middag deel 1: 13.45 -14:45

 • Motivatie staat centraal. Wat is motivatie, hoe motiveer je jezelf? De cursisten gaan onderzoeken wat hun strategie is om jezelf te motiveren. Wanneer je weet hoe dit bij jezelf werkt, kun je de juiste strategie inzetten wanneer je jezelf lastiger kunt motiveren. Het uitvragen van de strategie wordt extra verfijnd door het vaker te doen. Een zeer zinvolle manier om te ontdekken hoe je zelf iets doet, maar ook zeker hoe een ander iets doet waar hij of zij niet blij mee is. Uitermate geschikt bij therapie of coaching.
 • Theepauze

Middag deel 2: 15:00 – 16:30

 • Hier gaan de cursisten een strategie uitvragen bij iemand die ergens goed in is. Bijvoorbeeld geduldig blijven. Wat zijn de stappen die je dan neemt, wat is jouw onbewuste strategie. En hoe kan een ander dat overnemen.

Afronding 16:30-16.45

Dag 12: interne conflicten

Ochtend deel 1: 9.30 -11.00

 • De cursisten krijgen de theorie van werken met delen en interne conflicten. Ze krijgen de demonstratie van visual squash: hoe je ervoor zorgt dat een intern conflict geen conflict meer is en je rust ervaart en keuzevrijheid creëert.

Koffiepauze

Ochtend deel 2: 11:15-12.45

 • In dit deel gaan de cursisten zelf aan de slag met het uitvoeren van de interventie visual squash. Ze ondergaan de interventie, voeren het uit en geven elkaar feedback.

Middag deel 1: 13.45 -14:45

 • Deze middag staat het werken met tijdlijnen centraal. Wat zijn tijdlijnen. Hoe werkt je brein met herinneringen, hoe kun je tijd ordenen en nare herinneringen uit het verleden aanpakken. Hoe plaats je hulpbronnen in de toekomst op je tijdlijn als ondersteuning voor bijvoorbeeld een examen.
 • Theepauze

Middag deel 2: 15:00 – 16:30

 • Hier gaan de cursisten daadwerkelijk aan de slag met hun tijdlijn. Ze pakken hun examenvrees aan door het examen te visualiseren en op hun tijdlijn te plaatsen, voorbij het moment te lopen en al te ervaren dat ze het examen gehaald hebben.

Afronding 16:30-16.45

Dag 13: herhalingsdag

Ochtend deel 1: 9.30 -11.00

 • Op deze dag gaan we alle interventies die tot nu toe behandeld zijn verder onder de loep nemen. Wat is de interventie. Wat zijn de stappen. Wat is de theorie erachter. Waar dient deze voor. Hoe zat het ook al weer. Waar moet je extra op letten. Wat kun je er nog meer mee.

Koffiepauze

Ochtend deel 2: 11:15-12.45

 • Een aantal interventies die complex zijn gaat men extra oefenen op elkaar. Daarbij werkt men in drietallen, waardoor er een observator bij zit. Die krijgt de extra taak om heel gericht feedback te geven.

Middag deel 1: 13.45 -14:45

 • In de middag krijgen de cursisten de opdracht om in groepen  een presentatie te geven over een evenement die ze gaan organiseren. Daarbij worden alle NLP technieken die tot nu toe zijn geleerd en geoefend, ingezet. Iedere cursist moet dezelfde inbreng hebben. De presentatie moet 15 minuten duren. Ze krijgen de hele middag de tijd om te ontwerpen, te maken en te oefenen. Daarbij is het groepsproces heel belangrijk. Hoe communiceer je met elkaar. Pas je toe wat je hebt geleerd. Lukt het om rapport te maken. Kun je goed onderhandelen door bijvoorbeeld te chunken. Wordt er rekening gehouden met elkaars representatiesysteem. Zijn er bepaalde emoties of ankers die nodig zijn om in te zetten. Kortom een uitdagende opdracht, aangezien de meeste mensen presenteren een grote uitdaging vinden. Ze ontdekken hierbij ook waar ze nog obstakels zoals beperkende overtuigingen, hebben.
 • Theepauze

Middag deel 2: 15:00 – 16:30

 • Het geven van de presentaties waarbij iedereen feedback geeft en ontvangt.

Afronding 16:30-16.45

Dag 14: praktijkdag

Ochtend deel 1: 9.30 -11.00

 • Op deze dag nemen de cursisten eigen gasten mee om de NLP interventies mee te oefenen, waarbij men feedback krijgt van medecursisten en de trainer. Hoe pak je de dingen aan. Het uitvragen van het probleem en vervolgens het doel. Hoe pak je dat aan wanneer er mensen bij jou komen als therapeut of coach en welke interventie zou je inzetten om de gewenste situatie te creëren. Nu komt het er ook op neer dat je als cursist dingen moet uitleggen aan iemand die onbekend is met NLP. Het is nog in een veilige omgeving waarin nog geleerd wordt en er supervisie is van de trainer. Mocht het nodig zijn, dan kan de trainer ondersteunen of ingrijpen. Men kijkt bij elkaar, ontdekt en geeft feedback op het proces, niet op de persoon. Er wordt geëvalueerd en gereflecteerd op eigen handelen om het de volgende keer nog beter te doen.

Koffiepauze

Ochtend deel 2: 11:15-12.45

 • Idem

Middag deel 1: 13.45 -14:45

 • Idem
 • Theepauze

Middag deel 2: 15:00 – 16:30

 • Wanneer alles geoefend is en de gasten zijn weer vertrokken gaan we complimenten uitdelen. Juist op dat wat goed ging tijdens het uitvoeren van de interventies. Ons brein wil namelijk meer van dat wat goed gaat, dus focus op dat stuk is van wezenlijk belang. Energie flows, where focus goes!

Afronding 16:30-16.45

Dag 15: NLP new code

Ochtend deel 1: 9.30 -11.00

 • Introductie NLP new code. De cursisten maken kennis met een nieuwe vorm van NLP. NLP in combinatie met bewegen. New Code NLP is een stroming binnen NLP, die draait om grip krijgen op je gemoedstoestand plus toegang krijgen tot en samenwerken met het onbewuste. Je leert hoe je in een know nothing state komt, oftewel en high performance state. Veelal ingezet bij topsporters.

Koffiepauze

Ochtend deel 2: 11:15-12.45

 • NLP new code interventie demonstratie en zelf oefenen: walk with X and Y

Middag deel 1: 13.45 -14:45

 • Idem maar dan met Croyden ball game
 • Theepauze

Middag deel 2: 15:00 – 16:30

 • Idem maar met alfabet game.
 • De cursisten ervaren met welke interventie ze meer overweg kunnen en hoe ze dit in kunnen zetten voor zichzelf of cliënten.

Afronding 16:30-16.45

Dag 16: hypnose

Ochtend deel 1: 9.30 -11.00

 • De cursist krijgt een introductie in 2 verschillende soorten hypnose. Wat de inbreng is van Milton Erickson als grondlegger van hypnose. Wat hypnose nou eigenlijk is en waar je het voor in kunt zetten. Welk taalgebruik je gebruikt bij hypnose.

Koffiepauze

Ochtend deel 2: 11:15-12.45

 • Wat is trance, wat kun je met trance, welke verschillende vormen en stadia van trance zijn er. En hoe roep je trance op. Er wordt kennisgemaakt met suggestie oefeningen om hypnose te kunnen opwekken.

Middag deel 1: 13.45 -14:45

 • Men leert hier een zelfinductie hypnose van Dave Elman
 • Theepauze

Middag deel 2: 15:00 – 16:30

 • En hier leert men basis hypnose van Milton Erickson

Afronding 16:30-16.45

Dag 17:examentraining

Ochtend deel 1: 9.30 -11.00

 • De gehele ochtend staat in teken van theorie. De vorige bijeenkomst heeft men als huiswerk de opdracht gekregen om alle vragen die er zijn rondom theorie te bundelen. In diverse werkvormen wordt in gegaan op deze vragen en de theorie.

Koffiepauze

Ochtend deel 2: 11:15-12.45

 • NLP quiz. De cursisten worden in groepen verdeeld en krijgen 40 vragen tijdens een quiz. Er moet samengewerkt worden, theorie  moet opgehaald worden als voorbereiding op het theorie examen. De trainer kan al wel peilen wie de theorie beheerst of er nog moeite mee heeft.

Middag deel 1: 13.45 -14:45

 • In deze middag gaan we de puntjes op de i zetten met de interventies en het praktijkexamen doornemen. Wat wordt er van je verwacht, waar wordt op gelet en doe een interventie alsof het je examen is. Neem de feedback mee voor je praktijkexamen.
 • Theepauze

Middag deel 2: 15:00 – 16:30

 • Als laatste gaan we aan de slag met geloof. Wat geloof je wel of niet en daarvoor hebben we een aantal leuke acties. Pijlen breken en voorlopen mag niet meer, en daar voor in de plaats hebben we iets minder spectaculaire acties zoals ballon zitten of aardappel prikken.

Afronding 16:30-16.45

Dag 18: examen

 • In de ochtend staat het theorie examen centraal. Cursisten krijgen 30-35 open vragen over de theorie uit de map. Bij minimaal 70% goed beantwoorde vragen mag de cursist door voor het praktijk examen.

Middag deel 1: 13.45 -14:45

 • In de middag moeten de cursisten een NLP interventie uitvoeren bij iemand die ze niet kennen. Elke cursist neemt een kandidaat mee naar deze middag. Iedere cursist krijgt een interventie toebedeeld die ze met de map erbij mogen uitvoeren. Van te voren is duidelijk waar op gelet wordt en wat de criteria zijn om het praktijk examen te behalen. De cursist krijgt een half uur de tijd, daarna bespreekt de trainer met de gast hoe het ervaren is. En vervolgens wordt de cursist uitgenodigd om te reflecteren op het praktijk examen en krijgt te horen of het geslaagd is of niet.

Afronding 16:30-16.45

De training wordt feestelijk afgerond met de certificatie plus een hapje en een drankje!