Subjectieve Ervaring

Onze waarneming is als een startpunt voor een film in onze geest. Het activeert beelden, geluiden en interne gesprekken (denken). Daarnaast brengt het emoties tot leven die we voelen in een specifieke situatie. Wat we denken en voelen leidt vervolgens tot overeenkomstig gedrag, zowel in wat we zeggen als hoe we handelen (extern gedrag). En het mooie is dat het ook de andere kant op werkt. Wat er in ons leeft, ons wereldmodel, beïnvloedt en stuurt op zijn beurt onze waarneming. Zie het als een voortdurende interactie tussen binnen en buiten, waar gedachten en ervaringen samen dansen.

De structuur van de subjectieve ervaring wordt in het volgende model duidelijk:

Subjectieve ervaring

Overtuigingen, normen en Waarden, criteria