Tessa Trainingen doet haar best om iedereen zo goed mogelijk van dienst te zijn. Maar waar gehakt wordt vallen spaanders en het kan gebeuren dat je ergens niet tevreden over bent of dat je een klacht hebt.

Hoe te handelen bij een klacht

Je kunt je ongenoegen dan laten blijken via telefoon of e-mail naar Tessa Fennema: info@tessa-trainingen.nl. Je klacht wordt dan in behandeling genomen en je ontvangt binnen 14 dagen een schriftelijke reactie. Wij streven er naar om je klacht in elk geval binnen 4 weken naar tevredenheid op te lossen.

Het kan zo zijn dat het onderzoeken van de klacht meer tijd dan 4 weken in beslag neemt. Als er langere tijd nodig is, zal je hiervan op de hoogte worden gesteld, waarbij het uitstel wordt toegelicht en het tijdspad wordt aangegeven.

Een klacht wordt uiteraard altijd vertrouwelijk behandeld, geregistreerd en minimaal 10 jaar bewaard.

Nederlandse Vereniging voor NLP (NVNLP)

Mochten we een geschil niet gezamenlijk opgelost krijgen, dan verwijzen we je naar de Nederlandse Vereniging voor NLP (NVNLP) waar Tessa Fennema, hoofd NLP trainer van Tessa Trainingen lid van is.

De NVNLP heeft een onafhankelijke, professionele klachtenprocedure voor haar leden en zij zullen ook jouw belangen behartigen. Wij nemen de uitspraken van de NVNLP als bindend.

De klachtenregeling van de NVNLP kun je hier vinden.