Tijdlijn therapie is één van de meest krachtige technieken in het neuro linguïstisch programmeren (NLP). Het wordt gebruikt om negatieve emoties te neutraliseren en om belemmerende beslissingen en overtuigingen te elimineren.

Concept tijdlijn

Het concept tijdlijnen is begin 80-er jaren ontstaan en heeft zijn oorsprong gevonden vanuit diverse bronnen. Leslie Cameron Bandler heeft, tijdens haar onderzoek naar  metaprogramma’s, een onderscheid gemaakt tussen mensen die “through time” zijn en mensen die “in time” zijn.

John Grinder en Robert Dilts ontwikkelden het concept van een tijdlijn waarbij mensen in een rechte (tijd) lijn terugliepen naar voorstellingen uit het verleden en naar voren liepen naar voorstelling in de toekomst.

Tijdlijn als metafoor

De tijdlijn kun je zien als een krachtige metafoor voor lineaire (tijd) associatie met herinneringen. Het concept tijdlijn en de daarbij behorende technieken vormt krachtige NLP interventies ontwikkeld om te werken met beperkende overtuigingen en Significante Emotionele Gebeurtenissen (S.E.G.)

Tijd en onze perceptie van tijd vormen een krachtig filter in ons communicatiemodel. De neurologische transformaties zijn in staat om gebeurtenissen in onze beleving te versnellen of te vertragen.

De tijdlijn is een denkbeeldige lijn die het verleden met het heden en de toekomst verbindt. In het verleden vind jij je Jongere Zelf (het Kind) en in de toekomst het Oudere Zelf, diegene die je nog gaat worden. Vanuit de toekomst geeft het Oudere Zelf raad en kracht aan jezelf, vanuit het verleden laat het Jongere Zelf zien wat er onderweg verloren gegaan is, of wat je aan ongewenste bagage meedraagt en hoe hier mee om te gaan.

Toepassingsmogelijkheden:

De tijdlijn is een krachtige multi-tool voor jezelf of voor jou als therapeut of coach. Je kan het inzetten om:

  • belemmerende overtuigingen op te sporen en te vervangen door positiever opvattingen
  • het herstel van burn-out ondersteunen
  • het zelfvertrouwen en de vitaliteit van jou of je cliënt versterken.

Tijdens de NLP practitioner staan we stil bij het concept tijdlijn en doorlopen we een tijdlijn. Meer weten over de NLP practitioner?