(spreek uit als raapoor)

Rapport is een relatie die wordt gekenmerkt door harmonie, begrip, wederzijds vertrouwen en de bereidheid de ander te volgen (pacing).
 
Het is als een dans voor twee of meer mensen. Je kunt zeggen dat mensen rapport hebben met elkaar als ze ontspannen zijn en zich goed voelen in elkaars gezelschap. Je bent rustig en er hangt geen enkele dreiging in de lucht, er zijn geen oordelen over elkaar, geen verborgen agenda’s en geen machtsmisbruik.
 
Rapport is hét belangrijkste element om resultaten te boeken in communicatie en coaching.
 
Rapport is het vermogen om verbinding te maken met wie en wanneer je maar wilt. Als je in rapport bent ben je onbewust ontvankelijk voor de nonverbale communicatie van de ander. Je bent in rapport met de ander als deze ook op jou reageert door onbewust de houding (bijna) hetzelfde aan te passen aan jouw houding. Dus door rapport te maken, krijg je automatisch toegang tot het onbewuste van de ander. Hierdoor kun je in korte tijd intense relaties aangaan met wie en wanneer je maar wilt.


Rapport kan ook ontstaan door het dragen van dezelfde kleding, interesse en humor.
 
Er zijn verschillende manieren van rapport maken:
-       Matchen
-       Spiegelen (mirroring)
-       Micro spier beweging (Micro muscle movement)
-       Cross over matching
-       Mismatchen
 
Rapport wordt wel eens omschreven als het magische gevoel wat je wel, of juist niet, kunt ervaren van de ene persoon naar de andere.

Matching (afstemmen)

Bij matching stemmen we op een bepaald element van de fysiologie, de tonaliteit of de woorden van de ander af. Matching betekent gelijkheid en begrip. Mensen met bijvoorbeeld hetzelfde stemgeluid hebben het gevoel dat ze elkaar begrijpen en aanvoelen. Matching op verbaal gebied is het eens zijn met iemand. Je erkent als het ware het model van de wereld van de ander.

Mirroring (spiegelen)

Bij mirroring nemen we de fysiologie van de ander totaal over, alsof je voor een spiegel staat.  Een bepaalde fysiologie behoort bij een bepaalde stemming en interne representatie. Door de fysiologie te spiegelen krijgen we toegang tot de stemming en zelfs tot de interne representatie van mensen. Het doel hierbij is een beter contact, gebaseerd op empathie.

Cross-over Mirroring

Bij cross-over mirroring nemen we, met een ander lichaamsdeel, een bepaalde beweging van de andere persoon over. Zo kan je bijvoorbeeld met je hand de zelfde beweging maken als de ademhaling van de andere persoon. Of wanneer iemand zit te friemelen aan zijn haar, dan ga jij friemelen aan je broek. Een manier van rapport maken die minder opvalt en heel subtiel ingezet kan worden.

Micro spier beweging

Dit is de meest subtiele manier van rapport maken. Je zet dit in met de meest kleine beweging van je spieren. Wanneer iemand zijn arm optilt maak jij een lichte spierbeweging met je arm zonder dat dit waarneembaar is.
 

Mismatching (niet afstemmen)

Het tegenovergestelde van matching is mismatching. Het bewust of onbewust afkeren van of niet afstemmen op de ander. Zoals Ja een uiting van matchen is, is Nee een uiting van mismatchen. Een andere, meer verkapte, vorm is, Ja maar. Bij matching zijn we gericht op de overeenkomsten of gelijkheid en bij mismatching op de verschillen of ongelijkheid.
Door je complete zintuiglijke scherpzinnigheid (observatievermogen) te trainen wordt het steeds makkelijker een persoon te spiegelen of te matchen.
 
Met rapport creëer je:
-       Veiligheid
-       Vertrouwen
-       Respect
-       Effectieve communicatie
-       Openheid
-       Comfort
-       Bereidheid om iets aan te nemen van de ander
-       Basis voor het geven en ontvangen van feedback
-       Erkenning van de situatie
-       De juiste klik
-       Sympathie
-       Empathie
-       aantrekkingskracht

Rapport is de sleutel tot alles!

Wanneer je rapport goed beheerst en inzet kun je veel meer bereiken. Het geeft een gevoel van vertrouwen waardoor je bijvoorbeeld bij coaching veel sneller tot de kern kunt komen en angsten kunt oplossen.
 
Robert Dilts heeft een model (HALTO) ontwikkeld om snel te leren op welke zaken je zoal kunt letten bij het afstemmen met je gesprekspartner.
  
                                                     criteria
Hoofd en handen                     bewegingen, gebaren, gezicht, kleur, uitdrukking
Ademhaling                               plaats, tempo, diep/oppervlakkig
Lichaamshouding                     gehele houding, beweging
Tonaliteit en tempo                  toon, volume, snelheid spreken
Oogcontact                                richting kijken, bewegingen ogen, manier van kijken

Volgen en leiden (pacing and leading)

Als je subtiel en elegant iemand vanuit zijn eigen toestand leidt naar een andere toestand noemt NLP dat leading. Als je rapport hebt gemaakt door te volgen, dan kun je gaan leiden door in je gedrag kleine veranderingen aan te brengen. Bijvoorbeeld je stem harder of zachter te laten klinken of je lichaamshouding te veranderen. De ander gaat dan onbewust met je mee. Je kan dan stap voor stap verder gaan met het veranderen van gedrag of stemming.
Pacing and leading gebeurt in alledaagse situaties op onbewust niveau. Wanneer je deze techniek bewust inzet kan het je veel voordelen opleveren.