To frame” is een Engels woord en betekent in een kader zetten. Bij NLP gebruiken we meerdere kaders. Kaderen is een manier om situaties in verschillende contexten te zetten om ze bijvoorbeeld een andere betekenis te geven.

Een frame bepaalt waar we het vooral wel en niet over gaan hebben. Tevens bepaalt het welk gedrag wel of niet acceptabel is. Zo is het niet altijd gepast om privé onderwerpen in een zakelijke omgeving te delen of andersom.

Kaderen kun je indelen in vooraf of achteraf kaderen: preframen en reframen.

Preframen

Een preframe zorgt aan het begin van een activiteit (coaching, vergadering, beoordeling, training, consult etc.) voor het richten van de aandacht. Het zet iemand alvast in een bepaalde richting of geeft duidelijkheid over wat de ander kan verwachten. Je geeft vooraf betekenis aan het geheel.

De preframe is misschien wel de krachtigste herkadering binnen NLP, doordat je de kaders zelf als eerste neerzet. Het is als het ware verwachtingen scheppen.

Reframen

De NLP techniek herkaderen (reframing) is het veranderen van de context of betekenis van een situatie waardoor de gebeurtenis een andere betekenis kan krijgen. Het geeft een andere betekenis aan een bepaald gedrag. Als mensen een reframe aannemen, dan vormen ze een andere interne representatie en hebben daarmee een andere interne communicatie. Dat leidt uiteindelijk tot een andere externe communicatie die gebaseerd is op de reframe.

Het is een manier van omdenken.

Bijvoorbeeld: “Jeetje, wat een rotweer”.

Herkader: “Dan heb je mooi tijd om lekker op de bank te hangen en uit te rusten”.

Het gebruik van herkaderen in coaching wordt toegepast om de betekenis van een probleem te veranderen, niet direct om het probleem op te lossen. Herkaderen is geen interventie op zich. Je verandert namelijk niets aan het gedrag. Wel geeft het de persoon met het probleem vaak een nieuwe en een andere kijk op het probleem waarbij tegelijkertijd een andere stemming ontstaat. Door deze verandering van stemming gebeurt er vaak al veel.

Diverse NLP frames

Binnen NLP gebruiken we verschillende frames.

Outcome frame

Ecology frame

Backtrack frame

As if frame”

Contrast frame

Relevancy frame

En open frame

De verschillende frames worden besproken en constant ingezet tijdens de NLP practitioner.