Bij het maken van doelen en veranderingen controleer je vooraf eerst de ecologie. Je stelt vragen die duidelijk maken dat de verandering geen nieuwe of andere problemen oproept bij je coachee, bij anderen in de omgeving of in de wereld.

Ecologie is de leer van de consequenties. Bij NLP ontdek je eventuele bezwaren van jezelf of de ander middels de ecologische check.

Ecologie vragen:

“Wat gebeurt er als je het bereikt?”

“Wat gebeurt er niet als je het bereikt?”

“Wat gebeurt er als je het niet bereikt?”

“Wat gebeurt er niet als je het niet bereikt?”

Bij elke verandering die je wilt realiseren, hoort de vraag of dit ecologisch is. Is deze verandering over de hele breedte goed voor de coachee en/of goed voor de ander? Zo niet, hoe kun je het gewenste doel dan bijstellen zodat het wel ecologisch is.


Meer vragen die je kunt stellen om de ecologie te checken:

  • Is er een deel van jou wat bezwaar heeft tegen een of meer alternatieven voor het oorspronkelijke gedrag?
  • Levert het bereiken van dit doel nog eventuele problemen op?
  • Het zou kunnen betekenen dat je bepaalde zaken niet langer meer kan behouden als je je gewenste doel) wilt behalen. …Als dit probleem opgelost wordt, welke andere gebieden in je leven kunnen dan bezwaar maken?
  • Welke andere mensen in je leven hebben hiermee te maken?