Leerstijlen (representatiesytemen)

In ons dagelijks leven komt veel informatie op ons af; te veel informatie om allemaal gelijk te kunnen verwerken. Om de informatiestroom te kunnen beheersen hebben we daarom geleerd ons op slechts gedeelten daarvan te focussen. Als je bijvoorbeeld geconcentreerd een boek aan het lezen bent sluit je je af voor de rest van de omgeving en de daaruit voortkomende informatie. Waar iemand zich het eerst op focust hangt af van de dominantie van de hersenhelften, zijn stemming en zijn persoonlijke voorkeuren.

De vier 
denksystemen, representatiesystemen of leerstijlen vinden hun oorsprong in NLP: