Herkaderen

Herkaderen is een NLP techniek die veel wordt toegepast. Herkaderen, ook wel omdenken genoemd, is een krachtige vaardigheid die je zeker wilt leren.

Het is een NLP proces waarbij de betekenis van een verschijnsel verandert door het in een ander kader te plaatsen.

Herkaderen is niet zomaar een truc. Je herprogrammeert iemands zenuwstelsel. Er moet iets vastzitten: de ander moet er emotioneel aan gehecht zijn (‘ermee getrouwd zijn’). Dat vastzitten kunnen je dan gaan losweken. Je wrikt aan het wereldmodel van de ander met als doel een positievere kijk op de situatie te krijgen.


Herkaderen komt ook veel voor in de therapeutische context. Als therapeut wil je een cliënt anders over de dingen laten nadenken, een nieuw gezichtspunt laten krijgen met uiteindelijk een andere reactie. Met omdenken leid je iemand uit zijn probleem.

En dat leiden is een onderdeel van pacing and leading wat een basisvaardigheid is van NLP. Je gaat eerst volgen om vervolgens te leiden. Gebruik dus eerst je rapport vaardigheden om een goed contact op te bouwen en vertrouwen te creëren.


Er zijn drie vormen van herkaderen:

- Inhoud herkadering
- Context herkadering
- Betekenis herkadering

Voorbeelden van herkaderen zijn:

‘Ik heb een gigantische en stomme fout gemaakt!’ ‘Geweldig, je bent menselijk!’
In plaats van: ‘Je hebt de verkeerde gepakt’: ‘Bijna goed!’
Vind je iets lastig? Groei ligt buiten je comfortzone. Dus misschien ben je nu wel aan het beginnen met leren