Dagelijks ontvangen we feedback op dat wat we doen of juist niet doen. Feedback geven doe je binnen NLP op een speciale manier. Ik leg hier uit wat feedback is, hoe je feedback kunt geven volgens het sandwich model. Daarnaast lees je nog twee tips voor het geven van feedback.

Feedback

Feedback is de boodschap die we iemand teruggeven over het gedrag of de prestatie van die betreffende persoon. Het is een korte boodschap over ‘hoe’ jij de ander ervaart. Het is een zeer krachtige manier om mensen uit te dagen en te laten groeien. Dit met de intentie om de ander meer bewust te maken van zijn of haar onbewuste patronen. Het is daarmee zeer persoonlijk (vanuit de gever). Je geeft de ander iets terug over jouw model van de wereld. Het is geen vaststaand feit. Het zegt soms meer over jezelf (de feedbackgever) dan over de ander (de feedbackontvanger). Je zendt namelijk je eigen model van de wereld mee.
 

Feedback ontvangen

Je denkt bij feedback misschien dat het om iets vervelends gaat maar het is vooral: welgemeende en gerichte complimenten en verbeteringsmogelijkheden aangeven. Wanneer we het kunnen zien als een cadeau om verder te groeien naar excellentie in communicatie zullen we het anders ervaren dan wanneer we het zien als commentaar.
Acceptatie valt en staat met de manier waarop we onze boodschap geven. De meeste mensen hebben meer problemen met de manier waarop ze iets wordt teruggegeven (hoe?), dan de inhoud van de boodschap (wat?). Kalibreer de non-verbale communicatie van de ander tijdens het feedbackproces. De ene persoon kan nu eenmaal een zwaarder pakketje informatie verwerken dan de ander.

Positief verwoorden

Ons onderbewuste kan het woord ‘niet’ niet verwerken. Daarom is het krachtiger en effectiever om je boodschap positief te verwoorden. Dus dat wat iemand zou kunnen verbeteren (bereiken) in plaats van dat waarmee iemand zou moeten stoppen (vermijden).
Het verschil met kritiek
Het verschil tussen feedback en kritiek is dat je bij kritiek iemand als persoon of iemands gedrag afkeurt zonder oplossingen aan te reiken. Nogmaals, het heeft de intentie om de ander te laten groeien; je geeft mensen iets mee en pakt niet iets van ze af!

Wanneer geef je feedback?

Het is belangrijk om zo snel mogelijk je boodschap te geven nadat iets zich heeft voorgedaan. Het meest krachtige is in het moment dat het zich voordoet. Echter, de praktijk leert dat het ook belangrijk is dat de feedbackontvanger openstaat om jouw boodschap te ontvangen. Vanuit dat oogpunt is het soms beter om even te wachten, echter niet te lang. De ontvanger bevindt zich inmiddels weer in een andere staat van zijn (andere gevoelsstaat) en kan zich zaken minder goed herinneren.

Tips voor het geven van feedback

Tip 1: Geef feedback op gedragsniveau

Geef feedback altijd op het logisch niveau van gedrag. Op deze manier scheid je de persoon van zijn of haar gedrag. Je geeft geen feedback op identiteitsniveau, maar op gedragsniveau. Je bent zacht voor de persoon en hard op het onderwerp.
Je zegt niet: ‘Jij bent…’ Maar je zegt: ‘Jij doet…’

Niet:

Wat ben jij een lastig kind. Gedraag je eens!

of: "Ik ben geen prater. Ik wil meer praten."

Wel:
"Je bent een lief kind. Wat je nu doet is onhandig. Verbeter xxx aan je gedrag, want daar ben ik het niet mee eens.

Of: "Ik ben een intelligent persoon. Ik verbeter mijn gedrag met betrekking tot communiceren.
 

Tip 2: Werk met waarnemingen i.p.v. interpretaties

Wil je op een positieve manier feedback geven? Zet dan je waarnemingen altijd op de eerste plaats. Je geeft je feedback over concreet en feitelijk waargenomen gedrag, zonder dat je direct interpretaties maakt. (niveau: niet invullen voor een ander)


NLP vooronderstellingen

Verschillende NLP vooronderstellingen hebben direct verband met feedback, denk aan NLP vooronderstellingen:


Elk  gedrag heeft een positieve intentie.

De betekenis van je communicatie is de respons (lees: feedback) die je krijgt.

De betekenis van al het gedrag is afhankelijk van de context.

Ik maak de beste keuze die ik op dit moment heb

Iedereen heeft alle hulpbronnen in zich die nodig zijn om de gewenste resultaten te halen.

Er bestaat geen mislukking, alleen feedback.

 

Feedback geven volgens het Sandwich model

Negatieve feedback (alleen noemen wat niet goed is) is meestal niet acceptabel voor ons onderbewuste.
 
Verbeteringen die als het beleg op een sandwich zijn geplaatst tussen twee positieve punten in, zijn wel acceptabel voor ons onderbewuste en kunnen zodoende goed worden omgezet in (nieuw) gedrag.
 
 
Het geven van feedback is het meest effectief als deze binnen 5 minuten gegeven wordt. Binnen 5 minuten kan ons onderbewuste de feedback direct opnemen en verwerken.

 

Richtlijnen voor het geven van sandwich feedback

- Geef feedback om de ander te laten groeien (intentie).

- Feedback veroordeelt niet maar is een toevoeging in de richting van een verbetering.
- Korte, specifieke feedback is veel effectiever en krachtiger dan lange algemene feedback.
- Feedback dient gegeven te worden in de richting van gedrag zodat de ontvanger het concreet kan gebruiken.
- Feedback heeft alleen zin wanneer de ontvanger feedback wil/kan ontvangen.
- Begin met te benoemen wat er goed ging.
- Benoem wat er verbeterd kan (dient te) worden.
- Geef ten slotte je algemene positieve samenvatting.
- De ontvanger luistert en neemt de feedback tot zich en sluit af met “Dank je wel”.
 
Succes met het geven en ontvangen van feedback!