Mensen maken zo goed mogelijk keuzes met de bronnen die ze op dat moment ter beschikking hebben. De positieve intenties zijn niet altijd duidelijk. Iemand kan tegen een ander schreeuwen en roepen en de positieve intentie daarachter is om de schreeuwer het gevoel te geven dat hij de zaken onder controle heeft. Een positieve intentie heeft niet noodzakelijk een positief gevolg.

Het is niet altijd even eenvoudig om de positieve intentie van de ander te ontdekken. Dat vraagt hier en daar inlevingsvermogen en ja je doet ook een beetje aan gedachten lezen (een taalpatroon uit het meta en miltonmodel van Milton Erickson).

Ontdekken wat de positieve intentie kan zijn, kan begrip geven. Het kan zijn dat je daardoor milder naar de ander kijkt. Maar kijk ook eens naar jezelf met een positieve intentie. Wellicht heb je ooit iets gedaan, waarvan je achter vindt dat je dat niet zo had moeten doen. Ook dat gedrag had een positieve intentie. 

Je hoeft het gedrag van de ander uiteraard niet goed te keuren. Het gedrag is wellicht onacceptabel, maar de intentie erachter is dan goed om te ontdekken.