Backtrack frame

Backtracking is het herhalen of samenvatten van wat de ander zegt. Hierbij maak je gebruik van de sleutelwoorden die de ander heeft gebruikt en de daarbij behorende tonaliteit. Door het gebruik van backtracking bouw je rapport op met je gesprekspartner.

Backtracken is een handige tool bij vergaderingen, onderhandelingen en discussies. Als je dit toepast ben je in feite aan het checken of de ander het ermee eens is en het snapt van wat er is gezegd. Het is ook handig als mensen aanhaken bij een overleg, zodat ze direct mee kunnen in de discussie. Wanneer een vergadering vastloopt kun het laatste punt van overeenstemming backtracken, zodat je weer verder kunt om tot de juiste afspraken te komen.

Bij backtracking is zintuiglijke scherpzinnigheid belangrijk. Luister naar wat de ander zegt en let daarbij vooral op bepaalde sleutelwoorden. Dit zijn woorden die eruit springen omdat de spreker ze regelmatig gebruikt of omdat de spreker zelf aangeeft dat hij die items belangrijk vindt. Let daarbij ook op de tonaliteit waarmee deze woorden worden uitgesproken. Geef vervolgens een beknopte samenvatting van wat de ander heeft gezegd en verweef daarin de sleutelwoorden en tonaliteit.

Let op: Gebruik exact dezelfde woorden en vul zelf niets in.

A: “Ik vind het belangrijk dat iedereen gehoord wordt met betrekking tot deze beslissing.”

B: “Dus je zegt dat je het belangrijk vindt dat iedereen gehoord word bij deze beslissing.”

Lees hier meer over frames (kaders).