De kaart is niet het gebied.

 
De NLP vooronderstellingen vormen het fundament van NLP.
Eén van de NLP vooronderstellingen is “De kaart is niet het gebied”, een citaat van Alfred Korzysbki.

Deze vooronderstelling wordt tijdens de meeste NLP practitioners besproken en als krachtige overtuiging over communicatie meegegeven. Bij de cursisten zie je in eerste instantie vaak verwarring. Het niet altijd snappen of kunnen plaatsen van deze vooronderstelling. En naar gelang men er meer over te weten komt en het gelooft en kan koppelen aan hun eigen communicatie of hun eigen gedrag, begint het te landen.

Robert Dilts, vooraanstaand NLP trainer en ontwikkelaar, geeft aan in zijn artikel “Presuppositions, Anchor Point, 1998”, wat de centrale rol is van de vooronderstellingen. Het is geen algehele waarheid, want je hebt er geen bewijs van, maar het is een soort geloof dat er voor zorgt dat je andere ervaringen creëert en het voor jezelf makkelijker wordt.
 

Alfred Korzybski

Alfred Korzybski was een Pools-Amerikaans linguïst en grondlegger van het vakgebied van de algemene semantiek (SG).
Korzybski werd geboren als zoon uit een rijke familie die al generaties lang bestond uit wiskundigen, wetenschappers en ingenieurs. Hij groeide op in de buurt van Warschau. Hij sprak als kind al vier talen, Pools, Russisch, Duits en Frans. Tijdens de eerste Wereldoorlog vertrok hij naar de Verenigde Staten. Hier leerde hij Engels, de taal waarin hij zijn meeste werken zou publiceren.
Korzybski heeft een filosofische richting voortgebracht, die hij de Algemene Semantiek (GS) noemt. De hoofdprincipes ervan zijn beschreven in het boek Science and Sanity. Het bekendste citaat uit dit boek is “De kaart is niet het gebied”.

Het is soms niet wat het lijkt.

Korzybski beweert dat de mens in twee werelden leeft: de wereld van de spraak en symbolen en in de werkelijke wereld. Hij geeft aan dat het menselijk verstand alleen in staat is te reageren op de gevormde landkaart en het aanwezige gebied (in het extreme geval) volledig vergeet.
De essentie van Korzybski is de claim dat mensen gelimiteerd zijn in wat zij weten, door de structuur van het zenuwstelsel en de structuur van de taal. Mensen kunnen de wereld niet direct ondervinden, maar alleen door abstracties. Volgens Korzybski wordt veel menselijk lijden veroorzaakt doordat we ons beeld van de werkelijkheid verwarren met de echte werkelijkheid.

In diverse aspecten van het leven, kom je soms voor verrassingen te staan en blijken dingen soms anders uit te pakken dan je bedacht had. Ook in het werk kun je dat tegenkomen, omdat je bijvoorbeeld aannames doet die niet waar blijken te zijn. In trainingen als NLP practitioner en NLP in business staan we daarbij stil. En wat je kunt doen om minder vaak op basis van aannames te handelen.
Korzybski benadrukte dat men zich door middel van training bewust moet worden van deze annaames. Dit was het doel van zijn systeem, waarmee hij onder meer wilde bereiken dat we de wereld anders benaderen, bijvoorbeeld met de houding "ik weet het niet, laten we het eens bekijken".

Naar een anekdote gaf Korzybski op een dag les aan een groep studenten die hij onderbrak om een koekje te pakken dat was gewikkeld in een wit papier. Hij vroeg aan de studenten op de eerste rij of zij er ook eentje wilden. De studenten namen ervan en Korzybski vroeg of ze het lekker vonden. Toen zij dit bevestigden, toonde hij het origineel waarop "hondenkoekjes" te lezen was. De studenten waren gechoqueerd en twee spuugden het weer uit. Korzybski richtte zich naar de klas en zei: "Hiermee heb ik aangetoond dat de smaak niet alleen wordt bepaald door de directe waarneming in de mond, maar ook door onze vertaling van de werkelijkheid."

De 10 belangrijkste vooronderstellingen vind je hier.