Angst de baas met NLP

Zeer heftige angstreacties zorgen voor constante stress en spanning. Dit vreet energie. Door middel van NLP kun je dit verminderen. Wat zijn emoties en hoe werkt dat bij angst.

Emoties

We hebben allemaal emoties. Toch weten we vaak maar weinig over emoties. In dit artikel leer je wat emoties zijn en hoe je er mee om moet gaan.  Emoties zijn belangrijk in ons dagelijks leven; emoties beïnvloeden hoe we beslissingen nemen, hoe goed we dingen onthouden en hoe we bijvoorbeeld communiceren. Het herkennen van je emoties en het begrijpen waarom bepaalde situaties emoties oproepen is belangrijk voor het reguleren van je emoties.

Wat zijn emoties?

Wat emoties zijn, blijft de vraag. Ze hebben in ieder geval het doel jouw overlevingskansen te vergroten. Ze geven namelijk een signaal of iets van belang is in positieve of negatieve zin.

We weten inmiddels hoe angst, liefde en verdriet in het brein ontstaan.


Angst, liefde, woede, lust, geluk, verdriet. Het heeft lang geduurd voordat wetenschappers zich bezig durfden te gaan houden met de emoties van de mens. Die ongrijpbare materie lieten ze liever over aan bijvoorbeeld . Hersenonderzoekers ging eerst voor de verstandelijke vermogens van het menselijk brein, want dat was al moeilijk genoeg.

Verstand en gevoel

Pas in de twintigste eeuw kwam het inzicht dat verstand en gevoel niet los van elkaar kunnen worden gezien. In ons brein zijn ze onlosmakelijk met elkaar verbonden. Dit sluit heel goed aan bij één van de kaders: mind-body connectie. Er wordt nog volop gediscussieerd over emoties, maar er is ondertussen al heel wat bekend. Emoties ontstaan wanneer sterke zintuigelijke prikkels door de thalamus worden doorgestuurd naar de amygdala.

Angst

Algemeen wordt aangenomen dat angst de oudste en sterkste emotie is die we kennen. Angst is een basisemotie die nuttig is als reactie op gevaar. Of het nou een tijger is die op ons afkomt of een grote racende vrachtauto, de angst die de dreiging oproept, zet ons brein aan tot directe actie. Ons lichaam reageert door het aanmaken van adrenaline en wil vluchten of vechten. Onze zintuigen worden alerter, hartslag en bloeddruk gaan omhoog en de spieren spannen zich aan. In ons brein wordt het denken aangezet om te vergelijken, is er gevaar of niet. Deze inschatting remt of stimuleert de angst.

Heftige angst

Bij zeer heftige angstreacties is ons rationele deel van het brein niet of onvoldoende in staat om de het samenspel tussen de instinctieve reactie en de inschatting direct af te remmen. Met als gevolg constante angst, stress en spanning. Dit vreet enorme energie.


Door middel van NLP technieken kun je de angst verminderen


NLP oefening tegen angst: gevoelsomdraaitechniek

 

Ontdek de kracht van NLP. Je hebt namelijk veel meer controle over jouw emoties, gedachten en lichaam dan je denkt. Je kan Neuro Linguïstisch Programmeren inzetten om onder andere gevoelens van angst, stress en burn-out te verminderen.


Wil je meer weten en ervaren wat NLP is en wat het voor je kan betekenen?  Kijk dan eens in de agenda.